Feb
9
Historielaget arrangerer "Fjøsloftet": ord og uttrykk fra Blaker
09/02/18 19:00 - 21:00
innovaeditor/assets/2018/Dialektkveld.jpg

Velkommen til Blaker og Sørum Historielags arrangement «Fjøsloftet»!

9. februar 2018 kl. 19 blir det åpen kveld på Bestefarhuset på Blaker med ord og uttrykk fra Blaker, arrangert av Historielaget. Inngang kr. 50,-
 
Følg med på våre nettsider og Facebook-sider for mer info.
 
Velkommen!
 
 
 
(Bilde lånt fra www.bestefarhuset.no

 

Mar
14
Velkommen til BSHs Årsmøte 2018
14/03/18 18:00 - 21:00
innovaeditor/assets/2017/Logo_l.jpg
Velkommen til årsmøte 2018!

Det innkalles med dette til årsmøte i Blaker og Sørum Historielag
Onsdag 14. mars 2018 kl. 18.00
Sted: Frogner kultursenter

Nærmere om faglig foredrag i forkant av møtet kommer i Sørum-Speilet nr. 1/2018, på vår
Facebook-side og på vår hjemmeside.

Forslag til saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referenter samt to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning for 2017
4. Revidert regnskap for 2017
5. Forslag til Arbeidsplan for 201
6. Forslag til Kontingent for 2019
7. Forslag til Budsjett for 2018
8. Innkomne saker
9. Valg av medlemmer til styret, til valgkomiteen, revisor med vara og utsendinger
til årsmøtet i Romerike Historielag

Ad sak 8: Innkomne saker:
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet, dvs. 14.02.2018. 
Adresse: Blaker og Sørum Historielag v/ Kåre A. Bøhler, Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum
(e-post: alfrebo@online.no)

Endelig saksliste og møtepapirer blir lagt ut på vår hjemmeside senest 2 uker før møtet. Møtepapirene blir også lagt ut i møtelokalet.

NB! De som ønsker å få papirutgave av sakslisten og øvrige papirer i posten, kan bestille dette fra sekretær Louise N. Fjelland, tlf. 913 00 787 / louise@fjelland.net 

Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt for foregående år, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet (jfr. Vedtektene §3).

Sørum, 24. november 2017
Kåre A. Bøhler (sign.)
Apr
12
Årsmøte Slora Mølles Venner
12/04/18
Mer info om sted og tidspunkt kommer, men hold av datoen.
Jun
10
Slora Mølles dag
10/06/18
Nærmere info om arrangementet kommer.
Jun
14
Rusletur
14/06/18
Mer info om tidspunkt og oppmøtested kommer.